среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie balustrady z Winylu na plot i bramę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne przypadki.

Konstrukcja ogrodzenie Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu do urzędu wyjąwszy szczególne wypadki.

Balaski z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m stawiane miedzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń przy drogach prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z PCV na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego montażu oraz proponowany czas startu budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych i o ile jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji ogrodzenie z plastiku na plot i bramkę ze sztachetek potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dniach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy projektowane sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku jak planowane ploty z PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania robót przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий